קטלוג חלקי אלקטרוניקה מצב העברה אסינכרוני

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TL16C450תקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C450FNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C450NתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C451תקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENTS
TL16C451FNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENTS
TL16C452תקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENTS
TL16C452FNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENTS
TL16C550תקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550AתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550AFNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550ANתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BFNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BIתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BIFNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BINתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BIPTתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550BPTתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT
TL16C550CתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CFNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CIתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CIFNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CINתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CIPFBתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CIPTתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CNתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CPFBתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C550CPTתקשורתASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH AUTOFLOW CONTROL
TL16C552AתקשורתDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO