קטלוג חלקי אלקטרוניקה משדרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232Eתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEתקשורת15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952Tתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646Tתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPתקשורת16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPתקשורת16-Bit Registered Transceivers
MAX3050תקשורתFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAתקשורתFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057תקשורתFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054תקשורתFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications