קטלוג חלקי אלקטרוניקה פענוח

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CS5030RQתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5020RQתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010-40תקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010תקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5040RQתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5040RRתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5030RRתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5020RRתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010RQתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010RRתקשורתDES/3DES Encryption/Decryption Cores