קטלוג חלקי אלקטרוניקה קודאי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CXD2131QתקשורתVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
SAA7129תקשורתDigital video encoder
SAA7129AHתקשורתDigital video encoder
SAA7129HתקשורתDigital video encoder
CD40147Bתקשורת10-LINE 4-LINE PRIORITY ENCODER
CD40147BMSתקשורתLine Line Priority Encoder
HCC40147BתקשורתLINE PRIORITY ENCODER
HCC40147BFתקשורתLINE PRIORITY ENCODER
HCF40147BתקשורתLINE PRIORITY ENCODER
HCF40147BC1תקשורתLINE PRIORITY ENCODER
HCF40147BEYתקשורתLINE PRIORITY ENCODER
HCF40147BM1תקשורתLINE PRIORITY ENCODER
MC145026תקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145026DתקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145026PתקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145027תקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145027DWתקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145027PתקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145028תקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145028DWתקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145028PתקשורתEncoder Decoder Pairs
MC145030DWתקשורתRemote Control Encoder/Decoder CMOS
MC14503PתקשורתRemote Control Encoder/Decoder CMOS
HCF4532תקשורת8-BIT PRIORITY ENCODER
HCF4532Bתקשורת8-BIT PRIORITY ENCODER
HCF4532BC1תקשורת8-BIT PRIORITY ENCODER
HCF4532BEYתקשורת8-BIT PRIORITY ENCODER
HCF4532BM1תקשורת8-BIT PRIORITY ENCODER
ADV7300AתקשורתMultiformat Progressive Scan/HDTV Video Encoder with 12-Bit DACs
ADV7300AKSTתקשורתMultiformat Progressive Scan/HDTV Video Encoder with 12-Bit DACs