קטלוג חלקי אלקטרוניקה קו מנוי דיגיטלי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TMS320C6411תקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414תקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TתקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415תקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TתקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416תקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TתקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5תקשורתDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106Aתקשורת3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLתקשורת3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLתקשורת3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNתקשורת8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100תקשורתSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRתקשורתSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTתקשורתSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110תקשורת16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRתקשורת16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTתקשורת16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference