קטלוג חלקי אלקטרוניקה רשת מעבדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
AM79C90תקשורתCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
AM79C90JCתקשורתCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
AM79C90JCTRתקשורתCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
AM79C90PCתקשורתCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
AM79C90PCTRתקשורתCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
PRN11024N3300JתקשורתIsolated Resistor Termination Network
PRN11024N3300JRתקשורתIsolated Resistor Termination Network
PRN11024N3300JTתקשורתIsolated Resistor Termination Network
PRN11024N33R0JתקשורתIsolated Resistor Termination Network
PRN11024N33R0JRתקשורתIsolated Resistor Termination Network
PRN11024N33R0JTתקשורתIsolated Resistor Termination Network
MT8930תקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit Preliminary Information
MT8930CתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit Preliminary Information
MT8930CCתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit Preliminary Information
MT8930CEתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit
MT8930CPתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit
MT8931CתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit Preliminary Information
MT8931C-1תקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit
MT8931CCתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit Preliminary Information
MT8931CEתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit
MT8931CPתקשורתCMOS ST-BUS FAMILY Subscriber Network Interface Circuit
MT8971BתקשורתISO2-CMOS ST-BUS FAMILY Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
MT8971BEתקשורתISO2-CMOS ST-BUS FAMILY Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
MT8971BPתקשורתISO2-CMOS ST-BUS FAMILY Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
MT8972BCתקשורתISO2-CMOS ST-BUS FAMILY Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
MT8972BEתקשורתISO2-CMOS ST-BUS FAMILY Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
MT8972BPתקשורתISO2-CMOS ST-BUS FAMILY Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
AK4532תקשורתInternet/Network/General Purpose Multimedia Audio CODEC
DP8390תקשורתNetwork Interface Controller
DP83901תקשורתSerial Network Interface Controller