קטלוג חלקי אלקטרוניקה AppleTalk

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX216תקשורתLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MAX216CWNתקשורתLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MCM69F737TQ11תקשורתOnly RS-232/AppleTalk Programmable
MCM69F737TQ11RתקשורתOnly RS-232/AppleTalk Programmable
SP333CTתקשורתOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
LTC1320תקשורתAppleTalk Transceiver
LTC1320CSתקשורתAppleTalk Transceiver
LTC1323תקשורתSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CGתקשורתSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSתקשורתSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSWתקשורתSingle AppleTalk Transceiver
LTC1318תקשורתSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
LTC1318CSWתקשורתSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
1318תקשורתSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
SP333תקשורתOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
SP303תקשורתRS232/AppleTalk Serial Transceiver
SN75LBC777DWRתקשורתSingle-Chip GeoPort(TM)/AppleTalk(TM) Transceiver
SP333_07תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
MCM69F737ZP8Rתקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5Rתקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5Rתקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11Rתקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8Rתקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5Rתקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8תקשורת 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable