קטלוג חלקי אלקטרוניקה Codec

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MT8950תקשורתISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACתקשורתISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8960תקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8961תקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8962תקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963תקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963AEתקשורתIntegrated Filter Codec
MT8964תקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965תקשורתIntegrated Filter Codec
MT8965ACתקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965AEתקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8966תקשורתIntegrated Filter Codec
MT8967ASתקשורתISO2-CMOS Integrated Filter Codec
I5216תקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XתקשורתMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
MC145537תקשורתMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC145537EVKתקשורתMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC14LC5480תקשורתCodec-Filter
MC14LC5480DWתקשורתCodec-Filter
MC14LC5480PתקשורתCodec-Filter
MC14LC5480SDתקשורתCodec-Filter
MC14LC5540תקשורתADPCM Codec
MC14LC5540DWתקשורתADPCM Codec