קטלוג חלקי אלקטרוניקה ISDN

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MC145421DWתקשורתISDN Universal Digital Loop Transceivers
MC145421PתקשורתISDN Universal Digital Loop Transceivers
MC145425DWתקשורתISDN Universal Digital Loop Transceivers
MC145425PתקשורתISDN Universal Digital Loop Transceivers
Q67100-H6278תקשורתISDN Remote Power Controller
SI9121תקשורתHigh-Voltage, Non-Isolated Buck-Boost Converter ISDN Digital Phones
CMX625תקשורתISDN POTS Interface
W6692תקשורתISDN S/T-Controller
PEB2091NV5.3תקשורתCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
PEF2091FV5.3תקשורתCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
PEF2091HV5.3תקשורתCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
PEF2091NV5.3תקשורתCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
ST5481TQF7תקשורתL.O.U.I.S COST ISDN SOLUTION
TPI12011NתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TPI12011NRLתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TPI8011NתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TPI8011NRLתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP072EתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP080EתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP082EתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP120EתקשורתTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
LXT360תקשורתIntegrated T1/E1 LH/SH Transceivers DS1/DSX-1/CSU NTU/ISDN Applications
LXT360QEתקשורתIntegrated T1/E1 LH/SH Transceivers DS1/DSX-1/CSU NTU/ISDN Applications
LXT310תקשורתCSU/ISDN Transceiver
PST-2401תקשורתISDN INTERFACE TRANSFORMER T7234
HC5517תקשורתRinging SLIC ISDN Modem/TA
HC55171תקשורתRinging SLIC ISDN Modem/TA
HC55171BתקשורתCost Ringing SLIC ISDN Modem/TA
HC55171BIBתקשורתCost Ringing SLIC ISDN Modem/TA
HC55171BIMתקשורתCost Ringing SLIC ISDN Modem/TA