קטלוג חלקי אלקטרוניקה Power Line

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GAL20V8ZתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJתקשורתZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPתקשורתZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANתקשורתHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANתקשורתHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANתקשורתHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANתקשורתHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803תקשורת4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-Tתקשורת4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-Tתקשורת4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-Tתקשורת4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811תקשורתAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SתקשורתAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HתקשורתAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JתקשורתSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NתקשורתSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295תקשורתDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835תקשורתStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTתקשורתStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEתקשורתStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759תקשורתPower Operational Amplifiers
LM759CHתקשורתPower Operational Amplifiers
LM759CPתקשורתPower Operational Amplifiers
LM759H883תקשורתPower Operational Amplifiers