קטלוג חלקי אלקטרוניקה Token-Ring

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MC68824תקשורתToken-Passing Controller(TBC)
ML6680תקשורתToken Ring Copper-to-Fiber Converter
ML6680CQתקשורתToken Ring Copper-to-Fiber Converter
TI380C60AתקשורתCMOS TOKEN-RING INTERFACE DEVICE
EPT7008AGתקשורתToken Ring Transceiver Module
EPT7045GMתקשורתToken Ring Transceiver Module
EPT7071SתקשורתToken Ring Transformer Module
EPT7076תקשורתToken Ring Transceiver Module
EPT7088תקשורתToken Ring Interface Module
TI380C30APGFתקשורתINTEGRATED TOKEN-RING COMMPROCESSOR PHYSICAL-LAYER INTERFACE
T-11282תקשורתToken Ring Transformers Packages
T-11212תקשורתToken Ring Transformers Packages
NT802-012תקשורתToken Ring Filter Module
NT802-022תקשורתToken Ring Filter Module
NT802-031תקשורתToken Ring Interface Module
NT802-032תקשורתToken Ring Interface Module
NT802-041תקשורתToken Ring Interface Module
NT802-042תקשורתToken Ring Interface Module
NT802-050תקשורתToken Ring Interface Module
PT21126תקשורתToken Ring Transformer PCMCIA package
PM-TR01תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR02תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR03תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR04תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR05תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR06תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR07תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR08תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR10תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR11תקשורתPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS