קטלוג חלקי אלקטרוניקה ����������

Electronic Partsקטגוריהתיאור
93C46����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46A����������Microwire Compatible Serial EEPROM
93C46B����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EP����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESM����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESN����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EST����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IP����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISM����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISN����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IST����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-P����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SM����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SN����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ST����������5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46C����������Microwire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJ����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EP����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESM����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESN����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJ����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IP����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISM����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISN����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-J����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-P����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SM����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SN����������Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46����������3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PC����������3-Wire Serial EEPROMs