קטלוג חלקי אלקטרוניקה DDR SDRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
EDS2504ACTA����������256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-75����������256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-7A����������256M bits SDRAM
EDS2504APTA����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-75����������256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75L����������256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75TI����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-7A����������256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7AL����������256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ATI����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-TI����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508ACTA����������256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-75����������256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-7A����������256M bits SDRAM
EDS2508APSA����������256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75����������256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75L����������256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7A����������256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7AL����������256M bits SDRAM
EDS2508APTA����������256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75����������256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75L����������256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75TI����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-7A����������256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7AL����������256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ATI����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-TI����������256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2516ACTA����������256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-75����������256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-7A����������256M bits SDRAM