קטלוג חלקי אלקטרוניקה FPM DRAM

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ADS4616A4A����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-5����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-6����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-7����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6608A4A����������Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS6608A4A-75����������Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS6616A4A-5����������Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-6����������Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7����������Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7.5����������Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6632A4A����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5.5����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-6����������Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS7608A4A����������Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-5����������Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-55����������Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-6����������Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-7����������Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-75����������Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7616A4A����������Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-55����������Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-6����������Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-7����������Synchronous DRAM(2M Banks)
IS42S16800A����������16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10T����������16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TI����������16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TL����������16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-6T����������16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-6TL����������16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM