קטלוג חלקי אלקטרוניקה NAND ��������

Electronic Partsקטגוריהתיאור
K9F5608D0C����������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-D����������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-H����������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-P����������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-Y����������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608Q0C����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-D����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DCB0����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DIB0����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-H����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HCB0����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HIB0����������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608U0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0A����������NAND Flash Memory
K9F5608U0A-YCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0A-YIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-DCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-DIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-FCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-FIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-HCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-HIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-PCB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-PIB0����������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-VCB0����������NAND Flash Memory