קטלוג חלקי אלקטרוניקה High Power

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX2320��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUP��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUP��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUP��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUP��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUP��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUP��������Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJ��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJ��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LP��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJ��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QP��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJ��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LP��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPI��������High Performance E2CMOS Generic Array Logic