קטלוג חלקי אלקטרוניקה MOSFETs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
IRF7811AV��������N-Channel Application-Specific MOSFETs
IRF101��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF120��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF120-123��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF121��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF122��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF123��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF130��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF130-133��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF131��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF132��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF133��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF140��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140-143��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF141��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF142��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF143��������N-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF150��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF150-153��������N-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF151��������N-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF152��������N-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF153��������N-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF220��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF220-223��������N-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF221��������N-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF222��������N-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF223��������N-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF230��������N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF230-233��������N-Channel Power MOSFETs, 150-200
IRF231��������N-Channel Power MOSFETs, 150-200